Veľkonočné kraslice v tradičnej kráse

Skrášľovanie výduvkov k Veľkonočným sviatkom pomocou rozpustených voskových pasteliek, respektíve, včelieho vosku je stará tradícia. V mojom postupe touto technikou vytváram ornament a kresby voľne, na biele aj tmavé výduvky. Kresby vzorov vznikajú spontánne a sú vždy jedinečné, pokiaľ ide o obrázok a ornament.

 1. Pripravíme si voskový pastel na kreslenie a trochu včelieho vosku.
 2. Kahanček, čajové sviečky so stojančekom na nádobku k rozpúšťaniu voskového pastelu (zručné kresliarky používajú vždy svoje a špeciálne prispôsobené vlastné pomôcky k tejto technike). Dávame pozor, aby nám pastelky s voskom nezhoreli!
 3. V prípade, že tvoríme v školských podmienkach spolu s deťmi, postačia nám klasické mastné pastelky, kovové vrchnáčiky a varič, ceruzka so zapichnutým špendlíkom na kreslenie voskom po výduvku.
 4. Umyté a dobre osušené kraslice môžeme vopred aj ozdobiť vystrihnutými nálepkami.
 5. Každý nalepený obrázok potom po okolí jeho tvaru dotvárame voskovou technikou kresby.
 6. Postupujeme tak, že špičku špendlíkovej hlavičky namáčame do roztopenej voskovej farby a rýchlym ťahom nakreslíme akoby slzičku.
 7. Tieto ťahy kombinujeme do tvarov, ktoré je možné zostavovať z tohto ťahu.
 8. Postupne vytvoríme ornament, pri ktorom sa snažíme zachovať čistý ťah a obrázok kresby.
 9. Technika si vyžaduje trochu nácviku na kreslenie ťahu a posúvania špičky špendlíka s voskovou farbou po povrchu kraslice.
 10. Po skončení kreslenia musíme zvlášť odkladať, tiež každú kraslicu nechať dobre uschnúť, aj keď vosk tuhne ihneď po nanesení.
 11. Neskôr samôže kraslica ešte prelakovať. Tento postup zvolíme podľa účelu a potreby.
 12. Kraslice majú reliéfny vzhľad.

Poznámka:

Iný variant kresby voskom si vyžaduje farbenie celého výduvku. Postupujeme vždy od najsvetlejšej farby, a to úplným ponáraním do vopred uvarenej a vychladnutej farby. Vždy výduvok vysušíme a kresbou voskom prekrývame vždy plochy na kraslici, podľa farby tak, aby sme na výduvku – kraslici vytvorili farebný ornament. Tu vosk nemusíme farbiť pastelkami, lebo nám slúži ako rezerva, a jeho farba nemá vplyv na výsledné sfarbenie celej kraslice. Výsledok je farebný ornament, ktorý vznikol prekrývaním počas postupného farbenia v uvarenej farbe. Tu ide opäť o druh batiku – voskového. Tu môžeme požívať aj tenké štetce, nielen ceruzku upravenú tak, že do hladkej časti zapichneme špendlík s hlavičkou alebo bez hlavičky. Ak dáme špendlík s hlavičkou, stopa ťahu bude širšia na dotyku.

No comments yet.

Pridaj komentár